UARU

Главная \ Членство в ГО «ТСО УКРАЇНИ»

ЧЛЕНСТВО В ГО «ТСО УКРАЇНИ»

3. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ТОВАРИСТВА

3.1. Членами Товариства можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, досягли 14 років, визнають Статут Товариства, поділяють його мету і завдання, добровільно виявили бажання вступити до Товариства, сприяють виконанню статутних завдань, беруть участь у його діяльності, сплачують членські внески та відповідають вимогам законодавства України щодо членства у громадському об’єднанні.

3.2. Прийом у члени Товариства проводиться на підставі особистої письмової заяви фізичної особи, в якій вона підтверджує зобов’язання виконувати Статут і надає згоду на використання та обробку персональних даних в порядку, передбаченому чинним законодавством.

3.3. Членство в Товаристві є добровільним та індивідуальним.

3.4. Рішення про прийом у члени Товариства або про відмову приймається Відокремленим підрозділом Товариства районного рівня у місячний строк з моменту подання відповідної заяви.

3.5. Голова Відокремленого підрозділу Товариства районного рівня щорічно надає звіт про прийом нових членів за встановленою Радою Правління Товариства формою до Відокремленого підрозділу Товариства обласного рівня в залежності від підпорядкування.

3.6. Ведення первинного обліку членів Товариства здійснюється Відокремленими підрозділами Товариства районного рівня, яким надано право прийому членів Товариства.

3.7. Члени Товариства мають право:

            а) брати участь у статутній діяльності та заходах Товариства;

б) обирати і бути обраними до керівних органів, пропонувати свою кандидатуру на виборні посади всіх рівнів;

в) брати участь у вирішенні питань, що розглядаються на засіданнях керівних органів, до складу яких вони обрані;

г) висловлювати свою думку щодо кандидатур, які пропонуються для обрання до керівних органів Товариства;

ґ) звертатися із заявами до керівних органів Товариства і вимагати відповіді по суті;

д) добровільно припиняти членство в Товаристві;

е) першочергове право навчатися у навчальних організаціях Товариства, на курсах, в гуртках і клубах; користуватися спортивним обладнанням та інвентарем; брати участь у змаганнях, конкурсах, виставках та інших заходах;

є) об’єднуватись в Групи членів Товариства.

3.8. Члени Товариства зобов’язані:

а) виконувати вимоги цього Статуту та рішення керівних органів Товариства, прийняті в межах їхньої компетенції;

б) всебічно готувати себе до праці й захисту України;

в) подавати приклад у дотриманні законності і норм суспільної моралі;

г) брати активну участь у виконанні рішень керівних органів Товариства, проведенні заходів, спрямованих на пропаганду мети і завдань Товариства, всебічно сприяти зміцненню його авторитету;

ґ) сплачувати членські внески.

3.9. За активну участь у діяльності Товариства, високі навчальні, спортивні та інші досягнення членам Товариства можуть надаватися такі види заохочень: оголошення подяки, занесення на Дошку Пошани Товариства, нагородження грамотами, в тому числі почесними, дипломами і знаками Товариства, призами, пам’ятними подарунками, грошовими преміями, представлення до присвоєння почесних звань і нагородження державними відзнаками.

3.10. Членство в Товаристві несумісне з діями, спрямованими на підрив авторитету, територіальної цілісності та національної безпеки України, порушення прав людини, пропаганду війни, насильства, етнічної, расової чи релігійної ворожнечі та підрив авторитету Товариства.

3.11. Членство в Товаристві припиняється у випадках:

а) добровільного припинення членства в Товаристві;

б) виключення з членів Товариства;

в) автоматичного припинення членства в Товаристві.

3.12. Добровільне припинення членства в Товаристві здійснюється шляхом подання письмової заяви до Відокремленого підрозділу Товариства районного рівня. Датою припинення членства є дата подання заяви.

Припинення членства наступає автоматично у випадку смерті особи, визнання особи недієздатною у встановленому законодавством порядку, набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Товариства, пов’язаного з позбавленням волі.

3.13. Член Товариства може бути виключений з Товариства рішенням Відокремленого підрозділу Товариства районного рівня, де член Товариства перебуває на обліку, або вищестоящим керівним органом Товариства за наявності однієї з нижче перерахованих підстав:

а) порушення Статуту, а також систематичне невиконання рішень керівних органів Товариства, прийнятих в межах їхньої компетенції;

б) неучасть у діяльності Товариства та втрата зв’язку з Товариством;

в) поширення відомостей, що не відповідають дійсності або викладені неправдиво і завдають шкоди інтересам або діловій репутації Товариства або його членів;

г) несплати членських внесків;

ґ) виявлення невідповідності особи вимогам щодо членства в Товаристві.

3.14. Рішення про виключення з Товариства може бути оскаржене в порядку, передбаченому цим Статутом для оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівних органів Товариства, та/або в суді.

3.15. Припинення членства не є підставою для припинення або невиконання будь-яких зобов’язань відповідно до цивільно-правових чи інших договорів. В разі припинення членства в Товаристві членські, вступні та добровільні внески та пожертви не повертаються.

3.16. Рішення про припинення членства члена Товариства, який обіймає будь-яку виборну посаду, приймає Правління Товариства за поданням Правління Відокремленого підрозділу обласного або районного рівня. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше ніж 2/3 обраного складу Правління. Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на будь-яких виборних посадах Товариства та у складі будь-якого виборного органу Товариства.

3.17. Члени Товариства, які були виключені з членів Товариства, мають право вступу до членів Товариства не раніше ніж через один календарний рік з моменту такого виключення.

ТСО УКРАЇНИ
Товариство сприяння оборонi України
© 2007–2010 Всi права захищенi.
м Київ, проспект Перемоги 52/2
тел./ факс: (044) 456-80-11
Форма зворотнього зв'язку